You X Ventures CGyDWBYWv5E Unsplash

Beslag op loon

Relevante informatie

Met een dwangbevel kan een deurwaarder beslag leggen op loon. Werkgevers en uitkeringsinstanties zijn verplicht hier aan mee te werken.

Algemene informatie loonbeslag

Als een werknemer zijn of haar financiële verplichtingen niet meer nakomt kan het zijn dat er een deurwaarder wordt ingeschakeld. Als de deurwaarder geen betaling ontvangt kan er beslag worden gelegd op het inkomen van de werknemer. Er is dan sprake van loonbeslag. De werkgever is verplicht de inkomsten, het gedeelte boven de beslagvrije voet, over te maken aan de deurwaarder.

Er moet altijd een vonnis of een dwangbevel zijn voordat er loonbeslag kan worden gelegd door de deurwaarder. De deurwaarder is verplicht deze stukken aan te leveren bij de werkgever als er loonbeslag wordt gelegd.

Heeft deze informatie je geholpen?

Mogen wij we contact opnemen?