Christina Wocintechchat Com X7sp9JC3N3A Unsplash (1)

Beslagvrije voet

Meer informatie

De beslagvrije voet is het bedrag dat bij beslag moet worden vrijgelaten. Ter beschikking blijft een gedeelte van het inkomen wat voorziet in het levensonderhoud.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waar je recht op hebt.  Het vaststellen van de beslagvrije voet doet een deurwaarderskantoor met de beschikbare informatie. Deze informatie wordt gevraagd aan de werknemer. Als er geen informatie vanuit de werknemer wordt gegeven dan maakt een deurwaarderskantoor gebruik van van een normbedrag. Dit normbedrag is eenvoudig gezegd 90% van de bijstandsnorm. Als de werknemer een partner heeft kan de beslagvrije voet worden gehalveerd. Deze halvering vindt plaats als de werknemer geen informatie verstrekt over het inkomen van de partner.

De beslagvrije voet is vastgesteld, maar de werknemer vindt deze niet juist. De werknemer kan de beslagvrije voet opnieuw laten beoordelen. Dan kijkt een deurwaarderskantoor naar de volgende punten.

  • Leeftijd;
  • Woonkosten;
  • Woonsituatie;
  • Ziektekosten;
  • Ontvangsten kindgebonden budget (als dit aan de orde is)
  • Inkomsten partner (als dit aan de orde is)

Deze informatie is nodig om een juiste berekening te maken. Wordt niet alle informatie aangeleverd, dan blijft het eerste vastgestelde beslagvrije voet bedrag gelden. De beslagvrije voet kan met terugwerkende kracht worden aangepast.

Heeft u een werknemer waarvan u denkt dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, raden wij u aan om dit te bespreken met uw werknemer. De werknemer moet zelf verzoeken om een herberekening.

Hoe werkt beslagvrije voet bij meerdere beslagleggers?

Als er sprake is van meerdere beslagleggers dan is de vastgestelde beslagvrije voet van de eerste beslaglegger leidend. Wordt er door een andere beslaglegger een lagere beslagvrije voet opgegeven, dan hoeft de werkgever hier niets mee te doen. De inhoudingen mag je als werkgevers blijven overmaken naar de eerste beslaglegger.

Heeft deze informatie je geholpen?

Mogen wij we contact opnemen?